Vertrouwenscontactpersoon

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen ORMI het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, lichamelijk geweld en hier met iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met iemand die bekend is binnen ORMI. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc.

Het praten over het probleem kan vaak al bevrijdend werken en ik kan goed luisteren. Mocht het noodzakelijk zijn, dan gaat de VCP, uiteraard in overleg met degene die een klacht heeft, op zoek naar een oplossing. Dit gebeurt natuurlijk in uiterste discretie.

Het bestuur en de VCP hebben samen een aantal gedragsregels opgesteld, waaraan alle leden, trainers, coaches, vrijwilligers en ouders zich dienen te houden, teneinde de kans op grensoverschrijdend gedrag zo klein mogelijk te maken.

Wat hoort niet thuis bij de vertrouwenspersoon? Bv. onvrede over de trainer/training, teamindeling, scheidsrechter. In deze gevallen kun je terecht bij het team-technisch kader (technischkader@ormi.nl).

 

Gezocht: Vertrouwenscontactpersoon

De functie voor Vertrouwenscontactpersoon is op dit moment niet ingevuld. Kun en wil jij deze rol oppakken? Mail dan naar secretaris@ormi.nl.