Vertrouwenscontactpersoon

Voor ORMI vervul ik de functie van vertrouwenscontactpersoon (VCP). Je kunt contact met mij opnemen via mail (meggiemoors@gmail.com) of telefoon (0578-627314 / 06-43787670).
Als VCP ga ik zorgvuldig met de klacht om en behandel ik persoonlijke zaken strikt vertrouwelijk.
De VCP is binnen ORMI het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, lichamelijk geweld en hier met iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met iemand die bekend is binnen ORMI. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc…

Het praten over het probleem kan vaak al bevrijdend werken en ik kan goed luisteren. Mocht het noodzakelijk zijn, dan ga ik, uiteraard in overleg met degene die een klacht heeft, op zoek naar een oplossing. Dit gebeurt natuurlijk in uiterste discretie.

Wat hoort niet thuis bij de vertrouwenspersoon? Bv. onvrede over de trainer/training, teamindeling, scheidsrechter. In deze gevallen kun je terecht bij het team-technisch kader (technischkader@ormi.nl).Meggie Moors

Het bestuur en de VCP hebben samen een aantal gedragsregels opgesteld, waaraan alle leden, trainers, coaches, vrijwilligers en ouders zich dienen te houden, teneinde de kans op grensoverschrijdend gedrag zo klein mogelijk te maken.

Ik hoop natuurlijk dat er zo weinig mogelijk gebruik hoeft te worden gemaakt van de VCP, maar mocht het nodig zijn: ik ben er voor jullie.

Meggie Moors

contactgegevens:
meggiemoors@gmail.com
tel. 0578-627314 / 06-43787670