Bestuur

Het bestuur van Jumbo van Andel – ORMI zet zich in voor de vereniging, zodat iedereen met plezier kan volleyballen. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende mensen:

  • Voorzitter: Gerrit Berkhoff
  • Penningmeester: vacant
  • Secretaris: Marlies Gerritsen
  • Technische Zaken: Lisette Hartman
  • Sponsoring: Peter Appels
  • Communicatie: Wendy Bon

 

 

Contactgegevens

 

Voorzitter
Gerrit Berkhoff
Mail: voorzitter@ormi.nl
Secretariaat
Marlies Gerritsen
Mail: secretaris@ormi.nl
Penningmeester
Vacant
Mail: penningmeester@ormi.nl
TC Zaken
Lisette Hartman
Mail: technischkader@ormi.nl 
Communicatie
Wendy Bon
Mail: communicatie@ormi.nl 
Sponsoring
Peter Appels
Mail: sponsoring@ormi.nl
Ledenadministratie Wedstrijdsecretariaat + zaalwacht
Martin Hoogendoorn
Mail: wedstrijdsecretariaat@ormi.nl

Dagelijks bestuur e-mail: bestuur@ormi.nl