Bestuur

Op de ledenvergadering van 18 november 2020, maakte Pim Buiting plaats voor een nieuw bestuurslid. Het bestuur van Jumbo van Andel – ORMI deed een oproep voor meer vrijwilligers, waaronder 2 bestuursleden. Al snel stond Marlies Gerritsen op als Bestuurslid Communicatie. Later trad ook Peter Appels aan als Bestuurslid Sponsoring. De vereniging en het bestuur is erg blij met de aanvulling en gaan weer met vertrouwen aan de slag voor de vereniging.

Gerrit Berkhoff (voorzitter)

Carlo van Erkelens (penningmeester)

Mark de Graaf (secretaris)

Johan Snijder (technische zaken)

Marlies Gerritsen (communicatie)

Peter Appels (sponsoring)

 

 

Contactgegevens

 

Voorzitter
Gerrit Berkhoff
Mail: voorzitter@ormi.nl
Secretariaat
Mark de Graaf
Mail: secretaris@ormi.nl
Penningmeester
Carlo van Erkelens
Mail: penningmeester@ormi.nl
TC Zaken
Johan Snijder
Mail: technischkader@ormi.nl 
Communicatie
Marlies Gerritsen
Mail: communicatie@ormi.nl 
Sponsoring
Peter Appels
Mail: sponsoring@ormi.nl
Ledenadminisitratie Wedstrijdsecretariaat + zaalwacht
Martin Hoogendoorn
Mail: wedstrijdsecretariaat@ormi.nl

Dagelijks bestuur e-mail: bestuur@ormi.nl