Bestuur

Bestuur vv ORMI

Op de algemene ledenvergadering van 2 november 2015 heeft Jumbo van Andel – ORMI een nieuw bestuur gekozen. Het oude bestuur, dat al jaren die functie vervulde, had aangegeven dat zij aftredend zou zijn. De vereniging is erg blij dat Gerrit Berkhoff, Pim Buiting, Carlo van Erkelens en Mark de Graaf het stokje overnemen.

Gerrit Berkhoff (voorzitter)

Pim Buiting (vice-voorzitter)

Carlo van Erkelens (penningmeester)

Mark de Graaf (secretaris)

Johan Snijder (technische zaken, niet op de foto)

 

Contactgegevens

Voorzitter
Gerrit Berkhoff
Mail: voorzitter@ormi.nl
Vice-voorzitter
Pim Buiting
Mail:
Penningmeester
Carlo van Erkelens
Mail: penningmeester@ormi.nl
Secretariaat + Ledenadministratie
Mark de Graaf
Mail: secretaris@ormi.nl
TC Zaken
Johan Snijder
Mail: technischkader@ormi.nl 
Wedstrijdsecretariaat + zaalwacht
Martin Hoogendoorn
Mail: wedstrijdsecretariaat@ormi.nl

Dagelijks bestuur e-mail: bestuur@ormi.nl