Bestuur

Het bestuur van Jumbo van Andel – ORMI zet zich in voor de vereniging, zodat iedereen met plezier kan volleyballen. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende mensen:

  • Voorzitter: Mark de Graaf
  • Penningmeester: Marlies Gerritsen
  • Secretaris: Daniël Doggen
  • Technische Zaken: Lisette Hartman
  • Sponsoring: Peter Appels
  • Communicatie: Vacant

Bestuur

Contactgegevens

Voorzitter
Mark de Graaf
Mail: voorzitter@ormi.nl
Secretariaat
Daniël Doggen
Mail: secretaris@ormi.nl
Penningmeester
Marlies Gerritsen
Mail: penningmeester@ormi.nl
TC Zaken
Lisette Hartman
Mail: technischkader@ormi.nl 
Communicatie
Vacant
Mail: communicatie@ormi.nl 
Sponsoring
Peter Appels
Mail: sponsoring@ormi.nl
Ledenadministratie
Marlies Gerritsen
Mail: ledenadministratie@ormi.nl
Wedstrijdsecretariaat + zaalwacht
Martin Hoogendoorn
Mail: wedstrijdsecretariaat@ormi.nl

Dagelijks bestuur
Mail: bestuur@ormi.nl