Reglement kledingplan

Het ORMI-bestuur heeft in 2012 een langdurig sponsorcontract getekend met C1000 Van Andel. Daarin is afgesproken dat wij gedurende 7 jaren C1000 Van Andel reclame-uitingen op die kleding moesten aanbrengen. De naam van de vereniging werd C1000 Van Andel-ORMI. Daarnaast was het mogelijk sub-sponsoren te zoeken voor de overgebleven reclame-plekken op die kleding.

Met ingang van seizoen 2015-2016 is de C1000 winkel overgegaan in Jumbo en dus ook de vereniging gewijzigd in Jumbo Van Andel-ORMI. De kledingcommissie bestaat uit Marike de Graaf, Gerrit Berkhoff (voorzitter), Albert Lemmen en Sander de Graaf.

Het ORMI-bestuur kiest ervoor om een deel van deze sponsorbijdrage in het kledingplan te stoppen en een deel beschikbaar te stellen voor zaalhuur en Technische- en Activiteiten-teams. De aangeboden sportkleding bestaat uit: Shirt, broekje of pant, trainingspak en tas/bag. De CMV jeugd heeft wedstrijd shirtjes in een teambag.

Er is een speciaal reglement opgesteld voor de kleding, die bekijk je hieronder….

Reglement kledingplan ORMI

1.    Elk lid van ORMI is automatisch deelnemer aan het ‘Kledingplan’.

2.    Het bestuur van ORMI heeft een kledingcoördinator aangesteld. Deze kledingcoördinator is samen met de coach/aanvoerder verantwoordelijk voor het functioneren van het ‘Kledingplan’ in de meest brede zin van het woord. De kledingcoördinator is gerechtigd om namens het bestuur van ORMI beslissingen te nemen aangaande schades aan en vermissing van kleding.

3.    Elk lid krijgt de beschikking over een kledingset, bestaande uit trainingspak, shirt, broekje (pant) en tas (bag). Voor de libero is er een afwijkend shirt beschikbaar.  De CMV-jeugd heeft wedstrijd shirtjes in een teambag.

4.    De kledingset is bedoeld voor wedstrijden en/of activiteiten georganiseerd door ORMI.

5.    De kledingset wordt in principe elke drie jaar vervangen en blijft eigendom van ORMI.

6.    De kledingset kan naast de vaste reclame-uiting van Jumbo Van Andel ook worden voorzien van reclame-uitingen van andere sponsoren.

7.    De shirts en broekjes blijven altijd bij elkaar in een beschikbaar gestelde teambag.

8.    Voor recreanten die niet meedoen aan de TRIM-competitie kunnen de trainingen als wedstrijden worden beschouwd.

9.    De financiering van dit kledingplan geschiedt voor 50% door Jumbo Van Andel, terwijl het andere deel door overige sponsoren en de leden zelf wordt opgebracht via een in 2012 ingestelde contributie-verhoging.

10.    Voor het gebruik van de kledingset is de contributie voor een seniorlid verhoogd met € 30 en voor overige leden met € 24 per jaar. Dit bedrag wordt gelijktijdig met de contributie in drie termijnen via automatische incasso geïnd.

11.    Van de leden wordt verwacht dat zij netjes met de kledingset omgaan en hier ook de verantwoording voor dragen.

12.    Beschadiging, vernieling of vermissing van, delen van, de kledingset moet direct aan de kledingcoördinator gemeld worden.

13.    Wanneer er naar het oordeel van de kledingcoördinator en/of coach/trainer verwijtbaar gedrag de oorzaak is van onder het voorgaande punt genoemde, kan de kledingcoördinator een eigen bijdrage aan de speler opleggen ter dekking van de door ORMI geleden schade. De hoogte van dit schadebedrag is mede afhankelijk van de leeftijd van het te vervangen artikel. Als uitgangspunt dient de officiële prijslijst van Deventrade.

14.    Slijtage door normaal gebruik tijdens het seizoen dient ook direct aan de kledingcoördinator te worden doorgegeven. Deze artikelen zullen, indien mogelijk, worden gerepareerd dan wel vervangen, e.e.a. voor rekening van ORMI.

15.    De shirts en broekjes worden na elk gebruik volgens wasvoorschrift gewassen. De coach/aanvoerder zorgt dat dit bij toerbeurt door een ouder of een lid van het team wordt gedaan.

16.    Het trainingspak valt onder de individuele verantwoordelijkheid van de speler. In de trainingspakken wordt niet getraind: ze mogen voor en na de training wel gedragen worden.

17.    Als een speler bij een ander team meespeelt dan waar hij officieel is ingedeeld, dan zorgt de coach/aanvoerder van het team waarin deze speler meespeelt dat er wedstrijdkleding van het betreffende team voor de speler beschikbaar is.

18.    Voor de scheidsrechters is er een sweater beschikbaar in de PWA. De zaalwacht voorziet ze hiervan.

19.    Voor de teamcoaches is er een polo beschikbaar.

20.    De kledingcoördinator organiseert de uitgifte van de kleding bij aanvang van het seizoen in de PWA-hal; men ontvangt dan de teambag met de kleding, de trainingspakken en de kleding voor de coach. Ook eventuele andere kleding (denk bijvoorbeeld aan inloopshirts oid) en materialen (denk bijvoorbeeld aan ballen) zullen dan worden uitgereikt. Over het exacte tijdstip zal de kledingcoördinator communiceren via de website en mail.

21.    De kledingcoördinator houdt een overzicht bij van de uitgereikte kleding per lid/team.

22.    De controle op de kledingset zal aan het einde van ieder seizoen plaatsvinden door de kledingcoördinator, zodat er voldoende tijd beschikbaar is om voor vervangende/nieuwe kleding te zorgen.

23.    In gevallen waarin dit reglement niet voorziet zal het bestuur van ORMI een beslissing nemen.