Protocol SI & OG

Als bestuur van ORMI willen we de zaken binnen onze vereniging goed op orde hebben.

De zorg voor een veilige omgeving is daarin essentieel. Je wilt immers een situatie scheppen waarin sporters kunnen groeien en bloeien. Maatregelen nemen om ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie te voorkomen hoort daarbij. En voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt. Jaarlijks komen verschillende zaken van grensoverschrijdend gedrag voor in de sport. Denk hierbij niet alleen aan seksuele intimidatie, maar ook aan pesten, verbale of lichamelijke agressie en discriminatie.

Maatregelen

Sommige zaken blijven alleen in een kleine kring van direct betrokkenen bekend. Echter steeds vaker is er een risico op publiciteit voor het slachtoffer, de sportvereniging, het verenigingsbestuur, de sportbond en de sport in het algemeen. Het heeft vaak ingrijpende gevolgen voor zowel de slachtoffers als de sportomgeving. Voor de sport geldt dat we iedere zaak er een teveel vinden!
De sport moet alle mogelijke maatregelen gebruiken om ongewenst gedrag en seksuele intimidatie te voorkomen.

Grensoverschrijdend (seksueel) gedrag kan ook bij ORMI plaatsvinden. Als bestuur hebben we de taak om de kans hierop zo klein mogelijk te maken. Daarom is het belangrijk het onderwerp op de agenda te zetten: Sociaal Veilige Sportomgeving/ Grensoverschrijdend Gedrag/ Seksuele Intimidatie.

Allereerst staat het binnen het bestuur op de agenda. Nu het bestuur hiervoor een protocol heeft opgezet, zal het onderwerp breder uitgedragen worden. Bijvoorbeeld op een vrijwilligersavond, voorlichtingsavond voor ouders/trainers/jeugd, algemene ledenvergadering, thema-avond voor ouders en jeugd, en op de website.

Lees hier het protocol

Bespreekbaar maken

Maak het onderwerp bespreekbaar, geef het goede voorbeeld en spreek mensen aan op hun gedrag!
Daarbij willen wij u ook wijzen op hoofdstuk 4 uit “Het Huis van ORMI”, waarin o.a. de normen en waarden van ORMI zijn vermeld. “Het Huis van ORMI” is hier te vinden.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn omtrent dit document, schroom dan niet een mail te sturen naar voorzitter@ormi.nl.