Het Huis van ORMI

Beste spelers, trainers, coaches, ouders en andere geïnteresseerden.

Met gepaste trots presenteren bestuur, team Technisch Kader en de Vertrouwenscontactpersoon,  “Het Huis van ORMI”.
Net zoals thuis regels gelden en afspraken worden gemaakt, geldt dat ook voor Het Huis van ORMI.
Iedereen die deel uit wil maken van het Huis dient de regels en afspraken te respecteren.

Dit document geeft de afspraken op hoofdlijnen weer en bevat regels die wij samen willen naleven om zodoende een Huis te creëren met prettige leefomstandigheden.

Mocht je n.a.v. het document vragen hebben, stuur dan een mail naar voorzitter@ormi.nl.

Lees hier “Het Huis van Ormi”.