Lid worden van ORMI

Word lid van onze volleybalclub!

Welkom bij volleybalvereniging Jumbo Van Andel-ORMI. Wij hopen dat je vele prettige en sportieve uren bij ons zult doorbrengen. Onder­staand willen wij in het kort aangeven, welke moge­lijkheden er binnen onze vere­niging zijn om te volleyballen. We trainen en spelen in de PWA-sporthal welke in september 2011 in gebruik genomen is.

Recreatief volleybal

Éénmaal per week kan men trainen: op het overzicht trainingstijden is te zien welke tijden voor recreanten beschikbaar zijn. De trainer(s) bepalen in overleg in welke trainingsgroep je wordt ingedeeld. Men kan ook deelnemen aan een trim­com­petitie, wekelijks op donderdagavond.

Wedstrijdvolleybal

Dit is mogelijk in één van de in NEVOBO-verband spelende teams, met wedstrijden in regio Oost. De trainingen en thuiswedstrijden (zaterdags) vinden plaats in de PWA-hal; de uitwedstrijden vinden ook door de week plaats. Het Team Technische Kader (TTK) bepaalt in welk team je wordt ingedeeld.

Kledingplan

Sinds 2012 heeft het bestuur in overleg met de hoofdsponsor Jumbo Van Andel besloten dat alle ORMI-leden in één uniforme, nieuwe Hummel-outfit verschijnen, waarop ook reclame-uitingen van Jumbo en andere sponsoren staan. Deze outfit wordt door ORMI beschikbaar gesteld en bestaat uit: shirt, broekje/pant, tas/bag en trainingspak. Daarnaast zijn er via Materiaalbeheer en een webshop andere Hummel-artikelen te bestellen. De leden betalen via de contributie voor dit plan.

Contributies

Er zijn 2 soorten contributie: de verenigings- en de bondscontributie. De verenigingscontributie wordt in drie termijnen geïnd en is m.n. afhankelijk van de leeftijd. De contributies worden jaarlijks na de ALV van het seizoen geïndexeerd

De NEVOBO-bondscontributie wordt door de NEVOBO bepaald en in 1 keer geïnd en geldt voor alle leden. De hoogte van de contributie wordt bepaald door leeftijd en de klasse waarin de teams in NEVOBO-verband spelen.

Verenigingscontributie (incasso-data eind september, eind januari en eind maart)

Groepen

Jaarcontributie

Termijnbedrag

 CMV

€ 162

€ 54

Jeugd C

€ 177

€ 59

Jeugd B

€ 177

€ 59

Jeugd A

€ 204

€ 68

Senioren

€ 282

€ 94

Recreanten

€ 216

€ 72

Bondscontributie (incasso-datum eind oktober)

Groepen Bondscontributie hele seizoen Vanaf 1-januari
Seniorenteams € 77,50

€ 40

Jeugd in seniorenteams € 62,50 (op 1 oktober nog geen 18 jaar)

€ 30

Jeugd A / B / C € 62,50

€ 30

Jeugd D / E / F € 32,50

€ 16

Recreanten € 20

€ 10

Afmelden competitie: elk jaar vóór 1 september van het seizoen, anders moet men betalen!

De ORMI-contributies zijn vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering en worden jaarlijks na deze ALV geïndexeerd. Het verenigingsjaar loopt van juli t/m juni. Indien meer dan twee leden van een gezin ORMI-lid zijn wordt gezinskorting gegeven op de verenigings-contributie van alléén de jeugdleden. Ook bij langdurige afwezigheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of ernstige blessure bestaat kans op korting. Deze kan men schriftelijk aanvragen bij de penningmeester. Jeugdleden (jonger dan 18 jaar) kunnen in voorkomende gevallen gebruik maken van de financiële ondersteuning die de Stichting Leergeld Noord Veluwe ook in Epe biedt.

Betaling

Betaling van de contributies kan alleen via een automatische incasso, waarvoor een machtiging moet worden ingevuld. Indien deze incasso´s niet geïnd kunnen worden zal er per volgende incasso steeds € 2,50 afhandelingskosten in rekening worden gebracht.

Aanmelding als lid/Inschrijven

Dit dient bij de ledenadministratie te gebeuren door het invullen via dit online inschrijfformulier. Indien je belangstelling hebt voor de statuten en/of het huishoudelijk reglement kun je dit opvragen bij het secretariaat.

Opzegging als lid

Dit dient SCHRIFTELIJK bij de ledenadministratie@ormi.nl te gebeuren en kan slechts ge­schieden per kwartaal met een opzegtermijn van 1 maand: er vindt géén verrekening plaats over de reeds betaalde termijn. Bij het lid worden accepteer je automatisch deze voorwaarde.

Uitschrijving is pas definitief na inlevering van eventuele kleding+tas van de vereniging en wanneer de ledenadministratie de uitschrijving heeft bevestigd.

NB. Afmelden na 1 september betekent géén teruggaaf van de reeds geïnde NEVOBO-contributie!

Communicatie

Het bestuur en de commissies van ORMI informeren leden en vrijwilligers via mail (nieuwsbrieven, Informi’s), website en/of de sociale media Facebook en Twitter over hun activiteiten. Dus raadpleeg deze media regelmatig! Voor de in NEVOBO-verband spelende teams is er een NEVOBO-club-app (Volleybal.nl – Mijn Club) op smartphone/tablet (te downloaden via bijv. Playstore), die ORMI- en NEVOBO-informatie combineert zoals agenda, nieuws, Facebook, Twitter, uitslagen, standen en programma etc… Gebruik deze app!

Vrijwilligers

Geen enkele vereniging kan zonder de inzet van vrijwilligers. Bij ORMI zijn dit er tientallen. Misschien wil je daar eens aan denken bij het invullen van het inschrijfformulier?