Contributie geïndexeerd

Zoals op de Algemene Ledenvergadering is besproken is de contributie is geïndexeerd met circa 2%. Dit in verband met toename van huur en de wijzigingen in BTW per 2019. Bekijk de nieuwe contributies, zowel het jaarbedrag als termijnbedrag hier.