Bekendmaking teamindeling

De bekendmaking van de teamindeling zal voor de jeugd plaatsvinden op maandag 8 mei.
Voor de senioren en mini’s zal dit twee weken later zijn; maandag 22 mei. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur komt de nieuwe teamindeling op onze website, www.ormi.nl, te staan.

Het Technisch Kader heeft overleg gehad met het bestuur over de manier van bekendmaken van de teamindelingen. Op de Next Level avond van 15 maart is aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar een persoonlijke, face-to-face bekendmaking. Helaas ziet het bestuur hier niet de mogelijkheid in om het voor iedereen tegelijkertijd bekend te kunnen maken en is bang dat er dan toch via-via alvast dingen doorgegeven worden. Hierom is gekozen om het op de website bekend te maken, zodat iedereen (ook de mensen die niet in de sporthal aanwezig kunnen zijn) op hetzelfde moment toegang heeft tot de nieuwe indelingen. We hopen dat jullie hier begrip voor hebben en de redenen hiervoor inzien.

Voor iedereen die na de bekendmaking vragen heeft met betrekking tot de teamindeling, is er een mogelijkheid om een afspraak te maken met Team Technisch Kader. De afspraak maken kan via het mailadres technischkader@ormi.nl met graag een toelichting waarom u/jij een afspraak wenst.