Ledenvergadering 30 november

Het bestuur van Jumbo Van Andel-ORMI nodigt hierbij alle leden, ereleden en leden van verdienste uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Deze wordt gehouden op donderdag 30 november 2023 van 19.00 – 20.00 uur in het sportcafé van Sporthal PWA.

 

Agenda

 1. Opening
 2. Definitieve vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Goedkeuring verslag ALV d.d. 14 november 2022 (seizoen 2021-2022)
 5. Terugblik op het seizoen 2022-2023
 6. Resultatenrekening en Balans seizoen 2022-2023
 7. Goedkeuring Begroting seizoen 2023-2024
 8. Kascommissie
 9. Bestuursverkiezing
 10. Vacaturebank
 11. Activiteiten
 12. Team van het Jaar
 13. Jubilarissen/Bijzondere leden
 14. Overige
 15. Rondvraag
 16. Afsluiting

 

De financiële stukken zijn na donderdag 23 november a.s. op verzoek te verkrijgen. Dat kan door een mail te sturen aan penningmeester@ormi.nl. Alle stukken worden tijdens de vergadering gepresenteerd.

Het is voor ieder lid ouder dan 18 jaar mogelijk zich (tegen)kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. Dit kan tot uiterlijk 29 november a.s. en kenbaar worden gemaakt door een mail te sturen naar secretaris@ormi.nl.

NB: tijdens de ALV zijn er géén trainingen. Dit geldt voor de teams van  MB, MC en Dames 3. Vanaf 20.00 uur kan er weer getraind worden.

ER WORDT OP UW AANWEZIGHEID GEREKEND!!