Het Team Materiaalbeheer

Het Team Materiaalbeheer bestaat uit Albert Lemmen, Marike de Graaf en Martin Hoogendoorn. Zij dragen zorg voor alle kleding, ballen, ballentassen, pompen, etc..

Elk seizoen moeten alle teams een ballencontract ondertekenen, waarop is aangegeven wat aan hen is uitgereikt. De ondertekening betreft niet alleen het aantal ballen, maar ook hoe men met de uitgegeven materialen/ballen moet omgaan.

Alle informatie over het Team Materiaalbeheer is te vinden onder: Over Ormi > Commissies > Team Materiaalbeheer of je klikt gewoon hier.